Poëzie
Poëzie is een persoonlijk beeldverhaal
van geschreven
of gesproken taal
door fantasie verbonden.
Je hoeft het niet
te doorgronden,
bedenk maar wat je ziet.
Een verzameling beelden
door je geest gevonden,
iets anders is het niet.

SITEMAP

Stadsdichter
van Lelystad
2005 / 2006