Langs iepen in licht


Je zou s een zomernacht
op de Brouwersgracht
moeten zijn,
wandelen van lantaarn
naar lantaarn,
langs iepen in licht
dat
     met zwoele schijn
glimlacht
naar grote en kleine woonboten,
     danst in donker water,
     schaduwen laat spelen
over straatstenen,
auto's geparkeerd in gelid,
een verdwaalde kater
die onder een
tegen een boom leunende
fiets zit,
     langs gevels glijdt
waarachter
TV wordt gekeken,
gelachen,
geslapen,
gehuild en gevrijd,
     zich mengt met luidruchtig praten
dat in tal van talen vermomd,
uit open ramen
en schemerige zijstraten,
als Babylonische spraak
op je afkomt,
verstomt,
vervaagt,
     inhaakt op de morgenstond
die met de nieuwe dag ontwaakt.

© Gerard Beense

Amsterdam, juli 2002