Meer dan Majesteit

bij het overlijden van Prinses Juliana, voormalige Koningin der Nederlanden

 

Er is een Koningin heengegaan,

een voormalig Vorstin van Nederland

die, zoals ze zelf eens heeft gezegd,

het land had aan protocol.

Een Koningin,

die zich nimmer heeft neergelegd

bij regeren als majesteit alleen.
Een Koningin,

die waar ze ook maar

in de openbaarheid verscheen,

er was als Moeder van het Gezin,

van het Volk.

Een Moeder van de Natie,

die zich bij de gratie

van God en voorouderschap,

ten doel had gesteld,

niet alleen een Koningin,

maar ook een soeverein vorstin

voor alle Nederlanders te zijn.

Met hart en oog

 voor een maatschappij

waarin niet het ik,

maar waarin het wij,

zou moeten prevaleren.

Door zo als Koningin te regeren

is zij een vorstelijk voorbeeld geweest,

voor samen willen leven,

en samen willen leren,

vanuit een vrije geest

naar een toekomst te gaan

waarin we niet boven,

maar naast elkaar staan.

Zo zullen wij haar ook gedenken en eren.  

 © Gerard Beense

Lelystad, 20 maart, 2004