NU De Nationalestadsdichtersdag uitgebreid in woord en beeld op de site van Stichting Poétikos

klik hier
STICHTING POËTIKOS

 

Stadsdichtersdag 2005 in Lelystad, zondag 30 oktober

(en daaronder)

Over de Stadsdichtersdag 2005 in Lelystad en een

Stap op weg naar Traditie

(en daaronder)

Stadsdichtersdag 2005 genomineerd voor de LAP 2005

 

Stadsdichtersdag in Lelystad, zondag 30 oktober.

Het Stadsdichterschap in Nederland begint gelukkig meer en meer in de belangstelling te komen. Ook dit jaar zijn weer enkele steden er toe over gegaan om een officiële Stadsdichter te benoemen. Zo ook Lelystad, waar ik op Landelijke Gedichtendag de Oorkonde kreeg uitgereikt. Naast de poëzieactiviteiten in het kader van mijn stadsdichterschap heb ik het plan opgevat om dit jaar alle officieel benoemde Stadsdichters in Nederland en die in Vlaanderen, uit te nodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst en presentatie van hun poëzie in Lelystad. Een prachtige gelegenheid om meer plaatsen en steden in Nederland en Vlaanderen aan te sporen ook een officiële Stadsdichter aan te stellen.

In gesprekken met de afdeling Cultuur van de gemeente Lelystad en contacten met de benoemde Stadsdichters in Nederland en Vlaanderen heb ik in het streven om de Stadsdichtersdag te realiseren uitsluitend positieve reacties mogen ontvangen. Vandaar dat deze Eerste Stadsdichtersdag in Nederland gerealiseerd kan gaan worden. Het zal geschieden op zondag 30 oktober in Lelystad. De Stadsdichtersdag zal onderdak vinden in Hotel Mercure, in het hart van de stad, op twee steenworpen afstand van het station.

Om deze dag gestalte te kunnen geven heb ik samen met Trisha van Alen en Frans Krap de Stichting Poëtikos opgericht. Het doel van deze Stichting is het bevorderen in instandhouden van activiteiten die aan poëzie gepaard gaan. Deze Stadsdichtersdag is een activiteit die uitstekend aan dat doel voldoet.

Deelnemers

De officieel benoemde Stadsdichters in Nederland die hebben toegezegd te zullen komen zijn:

Martin van Kralingen uit Den Helder, Frouwkje Zwanenburg uit Gouda, Ronald Ohlsen uit Groningen, George Moormann uit Haarlem, Cornelis Putemmer uit Hoorn, Arjan Hut uit Leeuwarden, Gerard Beense uit Lelystad, Jan Kuipers uit Middelburg, Hans van Bergen uit Roermond, Kees Alderliesten uit Vlaardingen, Paul Gellings uit Zwolle, Nick Swarth uit Tilburg, Merijn Hilte uit Nijmegen, Dick Metselaar uit Deventer, Marco Termes als officieel benoemde Dichter bij de Zee uit Zandvoort en uit Vlaanderen komt Willie Verhegghe de Stadsdichter van Ninove.

Voorts zal ook Driek van Wissen, Dichter des Vaderlands, aanwezig zijn.

(kort voor de Stadsdichtersdag liet Paul Gellings, Stadsdichter van Zwolle, weten helaas niet aanwezig te kunnen zijn)

Ramsey Nasr, Stadsdichter van Antwerpen en Erwin Mortier, Stadsdichter van Gent, lieten weten graag aanwezig willen zijn maar hadden helaas andere verplichtingen.

Frans Hoppenbrouwers, de Stadsdichter van Valkenswaard, had eveneens graag op de Stadsdichtersdag aanwezig willen zijn maar ziet in verband met ziekte van deelname af. Jan Eijkelenboom, de Stadsdichter van Dordrecht, toonde zich ook, zoals iedereen, zeer enthousiast over de komende Stadsdichtersdag. Maar zijn hoge leeftijd, volgend jaar wordt hij tachtig, laat het echter niet toe aanwezig te kunnen zijn. Voor de dichtbundel, een bloemlezing van de Stadsdichters die op de Stadsdichtersdag gepresenteerd zal worden, stelt hij wel bijdragen ter beschikking. Harrie Kemperman, de officieel benoemde Dorpsdichter van Westerfoort, kan helaas niet aanwezig zijn. Op de Stadsdichtersdag opent hij zijn reeds lang van tevoren geplande expositie 'Liemers Land en -Laeve' in het gemeentehuis in Duiven. Voor de dichtbundel stelt hij eveneens bijdragen beschikbaar. Joost Zwagerman, de Stadsdichter van Alkmaar, liet weten dat ook hij niet op de Stadsdichtersdag aanwezig kan zijn. Hij vertoeft in Praag voor de presentatie van een van zijn boeken. Desondanks doet ook hij mee aan de dichtbundel. Deze dichtbundel zal alleen al door zijn aard zeer bijzonder zijn. Immers het is de eerste keer dat Stadsdichters van Nederland en Vlaanderen gezamenlijk in een bundel door hen geschreven poëzie over hun stad presenteren. Over hoe belangstellenden aan deze bundel kunnen komen zal t.z.t. nadere informatie verstrekt worden.

 

Programma Stadsdichtersdag

Over de Stadsdichtersdag op zondag 30 oktober kan het volgende vermeld worden.

Het programma van begint om 14.00 uur. Na enkele woorden van welkom etc. zal de officiële opening verricht worden door de heer Chris Leeuwe, burgemeester van Lelystad. Tot ca. 18.00 uur volgen voordrachten van de Stadsdichters, uiteraard afgewisseld met plezierige pauzes waarin men heerlijk kan genieten van Les Dénicheurs, een muzikaal duo, zo van een Parijs terrasje geplukt en de Lelystadse zanger/componist Martin Weber.

In deze periode zal de speciaal voor deze gelegenheid door uitgeverij Kontrast uit Oosterbeek uitgebrachte Stadsdichtersbundel door Driek van Wissen, Dichter des Vaderlands gepresenteerd worden.

De presentatie van het gehele programma zal worden verzorgd door Trisha van Alen, winnares van de Poëzieprijs van de Kunstmanifestatie Lelystad-Haven 2004. Radio Lelystad zal van de Stadsdichtersdag een directe uitzending verzorgen. Belangstellenden en publiek hebben vrij toegang tot dit deel van het programma.

Omstreeks 18.00 uur zal begonnen worden met het Stadsdichtersbuffet. Een ieder die daar belangstelling voor heeft kan daar aan deelnemen. De kosten van dit buffet zijn € 25.00. p.p. Een drankenkaart kost € 10.00. Overigens dient dit aan Hotel Mercure betaald te worden.

Tijdens het Stadsdichtersbuffet volgen opnieuw voordrachten van de Stadsdichters, uiteraard afgewisseld met muziek van de eerder genoemde muzikanten. Omstreeks 22.00 uur eindigt het officiële gedeelte van de Stadsdichtersdag.

 

Voor hen die na afloop van de Stadsdichtersdag willen overnachten in Hotel Mercure een overzicht van de kamerprijzen:

2-persoonkamer                 € 35.00 p.p. per nacht.

Toeslag 1-persoonskamer   € 20.00 p.p. per nacht.

Ontbijt                                € 13.00 p.p.

Voor deelname aan het Stadsdichtersbuffet en/of overnachting dient gereserveerd te worden. Dit kan tot 21 oktober.

Het telefoonnummer van Hotel Mercure in Lelystad is 0320- 242444. Het e-mailadres is h1657@accor.com

Over de Stadsdichtersdag 2005 in Lelystad

en een Stap op weg naar Traditie

 

Terugblikkend op de Stadsdichtersdag van 30 oktober in Lelystad kan ik concluderen dat deze bijeenkomst van Stadspoëten een meer dan geslaagd evenement is geweest. Ik ben Frans Krap en Trisha van Alen, met wie ik ter realisatie van de Stadsdichtersdag de Stichting Poëtikos heb opgericht, dan ook zeer erkentelijk voor hun ondersteuning om dat allemaal mogelijk te maken. Voorts wil ik ook Patrick bedanken voor zijn onverwoestbare inzet om die dag op ieder moment en waar dan ook beschikbaar te zijn om een helpende hand te bieden. En natuurlijk Annette die met de camrecorder van hot naar her liep en John die met zijn fototoestel eveens niet stil heeft gezeten. Annette is momenteel druk bezig foto's en filmbeelden van de Stadsdichtersdag te bewerken voor de site van Poëtikos. Dank ook aan Dick van Vulpen. Als  geluidstechnicus wist hij sprekers en dichters niet alleen in elke hoek verstaanbaar te maken maar ook geluidsopnamen te verzorgen voor Radio Lelystad.

 

Ons land kent 19 Stadsdichters die officieel door een gemeentebestuur benoemt zijn. Hoewel enkelen van hen helaas wegens ziekte en andere verplichtingen verstek moesten laten gaan maakten zij die wel present konden zijn er een Stadsdichtersdag bij uitstek van. De komst van Willie Verhegghe, Stadsdichter van het Vlaamse Ninove, gaf aan de gebeurtenis zelfs een internationaal tintje. Willie, geweldig dat je uit het toch verre Vlaanderen als enige Vlaamse Stadsdichter toch aanwezig wilde zijn. En Dick Metselaar, nog hartelijk bedankt voor het Deventer Boek. Ik heb het met plezier ingezien. Een waardevolle aanvulling van mijn bescheiden bibliotheek. En Frouwkje Zwanenburg, prachtig die geweldige ruiker uit je tuin. Kleurrijk en divers. zoals ik ook naar de voordrachten van de Stadsdichtersdag blik. En Kees Alderliesten, die haring kom ik zeker een keertje in Vlaardingen halen.

Ik heb mezelf die dag helaas te weinig tijd gegund om wat meer met mijn collegastadsdichters te babbelen over dit en over dat en wat al dies meer gezegd en gesproken had kunnen worden. Maar die mogelijkheid zal zich na deze dag beslist nog wel eens voordoen.

 

In het gehele programma van de Stadsdichtersdag, overigens voortreffelijk gepresenteerd door Trisha van Alen, werd bewust rekening gehouden met afwisseling. Niet elke liefhebber van poëzie kan urenlang achtereen naar poëtische voordrachten luisteren. De muziek en zang, verzorgd door de Lelystadse zanger/componist Martin Weber en de vrolijke Franse muzettes van het duo Les Dénicheurs, pasten uitstekend bij de sfeer van deze Stadsdichtersdag. Heren muzikanten, geweldig. Verder wil ik Trisha nog bedanken voor de onverwachte presentatie van ‘Abrahams Legacy', een lied dat zij heeft gecomponeerd op een van mijn teksten. Ik was er zeer verguld mee.

Burgemeester Chris Leeuwe en wethouder Tjeerd van der Zwan, die ik beiden wil bedanken voor hun komst, de burgemeester met name ook voor zijn hartverwarmende opening, toonden zich niet alleen enthousiast maar ook zeer ingenomen met de Stadsdichtersdag in Lelystad. In zijn openingswoord riep Leeuwe gemeenten op de door hen benoemde Stadsdichters meer te faciliteren. Voorts wees hij er op dat Lelystad in het centrum van ons land ligt, alleen Maastricht ligt een klein stukje verder dan andere steden, zo gaf hij ruiterlijk toe. Reden voor hem om, met deze Eerste Nationale Stadsdichtersdag als aanzet, en het idee een eerste stap op weg naar een traditie te zetten, Lelystad als de Stadsdichtersstad van ons land te presenteren. Een gedachte die ik van harte toejuich. Daarmee geef je het Stadsdichterschap en de interesse voor plaatselijke poëzie, waar dan ook, een aantrekkelijk en plezierig duwtje naar bredere belangstelling. Een kleine twee uur na zijn officiële opening, bij het in ontvangst nemen van de die dag, door Dichter des Vaderlands Driek van Wissen en Lukas Rosing van uitgeverij Kontrast in Oosterbeek gepresenteerde kersverse Stadsdichtersbundel ‘De stad en ik', omarmde Leeuwe het idee van George Moormann om in Lelystad een documentatiecentrum van Stadsdichters onder te brengen. Zijn toezegging om daar inspanning voor te verrichten verkreeg een warm onthaal. Samen met Frans Krap en Trisha van Alen brainstormen we al een beetje, vanuit de Stichting Poëtikos, over vorm en inhoud. Maar daarbij zijn gedachten en ideeën van de Stadsdichters onontbeerlijk. Dus collega's, en daarbij blik ik ook even in het bijzonder naar George, draag maar aan wat in jullie visie daarbij mogelijk van belang kan zijn. Ook de gedachte om een Stadsdichtersgilde in het leven te roepen passeert in onze gesprekken de revue. Maar het moge duidelijk zijn dat juist dit een aangelegenheid is die wij als Stadsdichters met elkaar vorm dienen te geven. Laat je gedachten er eens over gaan en laat het vooral weten.

Ik wil Driek van Wissen nog hartelijk danken voor zijn bijdrage aan deze Stadsdichtersdag. Zijn ‘Troonrede', prominent aanwezig in ‘De stad en ik', is een stimulans voor verbreiding van het Stadsdichterschap. En natuurlijk ook Lukas Rosing van uitgeverij Kontrast. Heel plezierig om zo'n enthousiaste uitgever aan je zijde te hebben.

Heel bijzonder, zo mocht ik alom vernemen, was de diversiteit in de voordrachten van de Stadsgedichten. Eigen taal en streektaal speelden her en der hun deuntje mee. Het verhoogde de sfeer en droeg bij aan het hoge niveau van de geboden poëzie. Stadsdichters, gemeentebestuurders en publiek reageerden tot ver na afloop van dit poëtisch evenement in Lelystad met geestdrift en voldoening over deze geslaagde Stadsdichtersdag. De Stichting Poëtikos staat paraat om ook volgend jaar weer een Stadsdichtersdag in Lelystad te organiseren. Samen, met elkaar, op weg naar een traditie. Het enthousiasme van Stadsdichters, publiek en bestuurlijke autoriteiten, én de inzet van de Stichting Poëtikos is daarbij een geweldige stimulans.

 

Stadsdichters van Nederland en Vlaanderen, bedankt voor jullie poëtische inzet om deze eerste Stadsdichtersdag in Lelystad tot een geweldig succes te maken. Alle complimenten die wij als Stichting Poëtikos mochten ontvangen zijn ook voor jullie bedoeld.

 

 

Zo'n Stadsdichtersdag in Lelystad

heeft meer om het lijf dan wat poëtisch geschrijf

en oreren over wat een stad heeft of had.

Het beklemtoont dat

dichtend schrijven over waar je woont,

niet alleen met een blik van beschouwing wordt beloond,

maar ook dat er plaatsen zijn die nog moeten ontberen

hoe een Stadsdichter het gemeenschapsleven met elkaar

in poëzie mag memoreren.

 

 

Gerard Beense

Stadsdichter van Lelystad

 

 

 

 

Bij het organiseren en presenteren van de Stadsdichtersdag 2005 in Lelystad is de Stichting Poëtikos bijzondere dank verschuldigd aan de Gemeente Lelystad, Hotel Mercure in Lelystad, de Openbare Bibliotheek in Lelystad en Radio Lelystad. Dezelfde woorden van dank gaan ook uit naar de volgende personen en bedrijven die elk op geheel eigen wijze hebben bijdragen aan de totstandkoming en invulling van de Stadsdichtersdag 2005 in Lelystad: Notaris Rein Vos, Felix Guerain, Het Nieuwland Erfgoedcentrum, De Bataviawerf, Het Aviodrome, Dennis Wolf van Wolf Interim BV, Jeroen Visser van Levago, Projektontwikkeling, Vastgoedbemiddeling, Assurantiën & Hypotheken, Jan en Lidy Post van Grafico Reclame/Advies Persbureau, Johan en Marja de Lange van Van Buuren Documentaire Systemen, Willem Buitenhuis van Giant Benelux, Meine Breemhaar van Mac 3 Park Businesscenters, Gerard Koster van de Boer Makelaardij, Frans Loos van AxiPres, Gerda, Hennie en Barrie de Troije van ABC-Lunchroom & Catering en Ruud Neerings van de Agora.

 

 

Stadsdichtersdag 2005 genomineerd voor de LAP 2005

De Stadsdichtersdag 2005 in Lelystad is door de Stichting Evenemeneten Coördinatie Lelystad (ECL) genomineerd voor de LAP 2005, de Lelystad Aanmoedingingsprijs. Mede genomineerden zijn: Sport-on-tour Goes Centre en het Skatefestival. De prijs wordt uitgereikt op vrijdag 16 december van 15.00 tot 17.00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis in Lelystad tijdens een bijeenkomst van de City Marketing Club. De uitnodiging is gedaan door de Stichting ECL en de Stichting Lelystad Promotie.

Deze nominatie is een geweldige eer voor de Stichting Poëtikos die de Stadsdcihtersdag 2005 in Lelystad heeft georganiseerd. Bovendien is het een welkome ondersteuning voor de gedachte dat meer steden een officieel door het Gemeentebestuur benoemde Stadsdichter aan stellen.


HOME